Jak mogę stworzyć podpokoje?

Opcja podpokoi jest dostępna w pokoju wydarzenia i może zostać włączona przez organizatora lub prezentera. Wystarczy, że dołączysz do pokoju wydarzenia, klikniesz menu po lewej stronie ekranu i znajdziesz opcję Podpokoi. Kliknij ikonę z plusem, aby rozpocząć dodawanie dodatkowych pokoi wraz z ich odpowiednimi nazwami.

Nowe okno na ekranie zapyta Cię, ile podpokoi chcesz stworzyć i poprosi o oszacowanie czasu trwania sesji. Kiedy wyznaczony czas będzie dobiegał końca, system zapyta Cię, czy chcesz dodać kilka dodatkowych minut do sesji w podpokojach. Limit czasowy to idealna opcja dla osób chcących przeprowadzić testy lub egzaminy w osobnych grupach.

Jeśli zdecydujesz się organizować warsztaty lub zajęcia, podczas których podzielisz swoją publiczność na mniejsze grupy, upewnij się, że zrobisz to na kilka minut przed rozpoczęciem wydarzenia. Możesz również poprosić innego prezentera o przygotowanie podpokoi dla Ciebie podczas Twojej części prezentacji. Obecnie tworzenie i przygotowywanie podpokoi z wyprzedzeniem nie jest możliwe.

Domyślny typ wydarzenia dostępny w podpokoju to spotkanie, skąd też pochodzi limit nałożony na uczestników – 25. Jeśli chcesz ponownie omówić pewne kwestie z całą publicznością, przenieś ją z powrotem do głównego pokoju wydarzenia. Zamknięcie podpokoi odbywa się w głównym pokoju poprzez kliknięcie odpowiedniej ikony X w menu po lewej stronie ekranu.

Pamiętaj, że podpokoje mają swoje ograniczenia. Oznacza to, że nie możesz nagrywać sesji odbywających się w podpokojach, włączać transmisji na Facebooku lub YouTube, ani korzystać z funkcji Live Streaming.

Zwróć uwagę, że uczestnicy, którzy wdzwonią się do głównego wydarzenia za pomocą telefonu nie będą mogli dołączyć do podpokoi. W takim przypadku należy doradzić uczestnikom telefonicznym dołączenie do wydarzenia za pomocą przeglądarki desktopowej, aplikacji mobilnej lub przeglądarki mobilnej, aby móc wziąć udział w sesji w podpokoju.

Podpokoje są dostępne w płatnych planach Live 50, Automated 50 oraz większych. Pamiętaj, że możesz stworzyć 20 podpokoi, a w każdym z nich możesz zgromadzić maksymalnie 25 osób. Ogólna liczba uczestników, którzy mogą wziąć udział w sesjach w podpokojach, zależy od zakupionej subskrypcji.

Przykładowo, jeśli Twój plan to Automated 100, oznacza to, że łącznie możesz zgromadzić do 100 osób w głównym pokoju wydarzenia oraz w podpokojach. Liczba uczestników, którzy mogą dołączyć do podpokoi, nie mnoży liczby uczestników wskazanych w zakupionej subskrypcji.