Jak mogę dodać fundusze do mojego bilansu minut toll-free?

Aby dodać fundusze, zaloguj się do swojego konta i zaplanuj lub edytuj Twoje wydarzenie. Po wprowadzeniu tytułu, wybraniu typu pokoju webinarowego, daty wydarzenia oraz typu dostępu, przejdź do sekcji Darmowy numer i naciśnij na przełącznik. W kalkulatorze wprowadź szacowaną liczbę uczestników oraz czas trwania wydarzenia (w minutach). System przeliczy minuty oraz koszty poniżej równania. Jeśli wszystko jest w porządku, kliknij Doładuj i następnie Zapłać w okienku, które pojawi się na ekranie.

Jeśli przekroczysz fundusze toll-free przeznaczone na Twoje wydarzenie, różnica między środkami zakupionymi a wykorzystanymi zostanie pobrana z karty kredytowej.

Numery toll-free są obecnie dostępne w Kanadzie, Stanach Zjednoczonych, Polsce, Rosji oraz Wielkiej Brytanii. Listę aktualnych numerów toll-free możesz znaleźć tutaj.

Twój aktualny stan toll-free jest dostępny w rozwijającym się menu poniżej Twojego imienia lub w Szczegółach płatności po wybraniu opcji Historia transakcji. Wybierz Działania obok wybranej przez siebie transakcji, a następnie wybierz Szczegóły lub Fakturę VAT, aby wyświetlić więcej informacji.