article

Dodatki do konta

Jakie są zasady działania dodatków na platformie ClickMeeting? Potrzebuję konta, z którego mogłoby korzystać kilka osób w mojej firmie. Co mogę zrobić? Jak mogę usunąć subkonto oraz zrezygnować z dalszego korzystania z dodatku?

Jakie są zasady działania dodatków na platformie ClickMeeting?

Dodatki to funkcje, które możesz oddzielnie zakupić, aby uzupełnić swoje płatne konto. Zakup dodatku na platformie ClickMeeting nie jest obowiązkowy, ale może pomóc usprawnić przebieg wydarzeń oraz dać różne możliwości właścicielom kont. Aktualnie dostępne dodatki na platformie to Przestrzeń na nagrania, Zmiana nazwy użytkownika, Wydarzenia równoległe, Prezenterzy, Subkonta oraz Przestrzeń na pliki.

Płatności za dodatki działają na takiej samej zasadzie jak płatności za subskrypcję i odnawiają się co 30 lub 365 dni (w zależności od wybranego planu – miesięcznego lub rocznego). Oznacza to, że jeśli, przykładowo, zakupisz dodatek Wydarzeń równoległych, będziesz obciążany za niego opłatą aż do momentu rezygnacji. Jedynym wyjątkiem jest dodatek Zmiany nazwy użytkownika, który jest płatny jednorazowo.

Podczas zakupu dodatku zauważysz dwie ceny wyświetlane na formularzu płatności – kwotę za cały cykl rozliczeniowy oraz kwotę, którą zostaniesz obciążony w momencie zakupu. Kwota do zapłaty jest proporcjonalnie obliczana w stosunku do pozostałych dni w bieżącym cyklu rozliczeniowym.

Jeśli zdecydujesz się anulować dodatek, możesz to zrobić w sekcji Szczegółów płatności, klikając znajdujący się obok przycisk Anuluj.

Po wykonaniu powyższych czynności dodatek pozostanie aktywny do końca bieżącego cyklu rozliczeniowego, a następnie zniknie z Twojego konta, co oznacza, że nie będzie już możliwe korzystanie z niego i nie pojawią się za niego żadne dalsze opłaty. Zawsze możesz powrócić do korzystania z wybranych dodatków, kupując je ponownie.

Możliwe jest usunięcie tylko całej serii dodatków. Przykładowo, jeśli zakupiłeś dodatkowe miejsca dla 5 prezenterów, możesz usunąć dokładnie te 5 dodatków. Nie jest możliwe usunięcie tylko 2 lub 3 miejsc dla prezenterów.

Potrzebuję konta, z którego mogłoby korzystać kilka osób w mojej firmie. Co mogę zrobić?

Jeśli chcesz, aby kilka osób korzystało z tego samego konta, rozważ używanie opcji Multi login lub stworzenie Subkonta.

Wybierz opcję Multi login, jeśli chcesz, aby Twoi współpracownicy, pracownicy lub kontrahenci używali tego samego konta, ale mieli własne dane do logowania.

Będą oni mogli zalogować się do głównego konta oraz tworzyć i organizować własne wydarzenia z poziomu Twojego konta. Pamiętaj jednak, że ta opcja zezwala na prowadzenie webinaru tylko jednej osobie w tym samym czasie. Aby móc organizować więcej wydarzeń o tej samej godzinie, rozważ zakup dodatku Wydarzenie równoległe.

Wybierz Subkonto, jeśli chcesz, aby dane Twoich współpracowników, pracowników lub kontrahentów pozostały prywatne. Każda osoba będzie zarządzać własną przestrzenią na pliki, jak i możliwością nagrywania webinarów. Aby zakupić Subkonto, zaloguj się do swojego konta, najedź kursorem na swoje imię w prawym górnym rogu, przejdź do sekcji Dodatki do konta i wybierz Subkonta. Jeśli korzystasz z bocznego menu w panelu konta, najedź kursorem na swoje zdjęcie profilowe w prawym górnym rogu, przejdź do sekcji Dodatki do konta i wybierz Subkonta.

Pamiętaj, że użytkownicy korzystający z opcji Multi login lub Subkont nie mogą zakupić żadnych dodatków, lub dokonywać jakichkolwiek innych transakcji. Płatności mogą być dokonane tylko z oraz dla głównego konta.

Jak mogę usunąć subkonto oraz zrezygnować z dalszego korzystania z dodatku?

Aby usunąć subkonto, zaloguj się do konta, najedź kursorem na swoje imię w prawym górnym rogu ekranu i wybierz Subkonta. Jeśli korzystasz z bocznego menu w panelu konta, do sekcji Subkonta przejdziesz klikając w ikonkę Subkonta w menu bocznym po lewej stronie.

Następnie kliknij przycisk Działań obok subkonta, które chciałbyś usunąć i wybierz Usuń użytkownika. Pamiętaj, że usuwając subkonto, usuwasz również wszystkie dane z nim powiązane i w nim dostępne. Tego procesu nie można cofnąć.

Pamiętaj, że usunięcie subkonta nie jest równe usunięciu dodatku do konta.

Aby usunąć dodatek do konta (subkonto), najedź kursorem na swoje imię w prawym górnym rogu ekranu i przejdź do Szczegółów płatności. Przejdź do sekcji z Twoimi zainstalowanymi dodatkami, wybierz Zmniejsz, a następnie Anuluj obok dodatku do konta, którego już nie potrzebujesz.

Anulowany dodatek do konta pozostanie aktywny do zakończenia Twojego obecnego cyklu rozliczeniowego. Po tym dniu anulowany dodatek zniknie z Twojego konta, wszelkie dane pozostaną usunięte, a Ty nie będziesz już obciążony opłatami za dany dodatek. Tego procesu nie można cofnąć.