Prywatność i bezpieczeństwo - FAQ

Prywatność

Co to jest RODO?

Skrót RODO odnosi się do aktu prawnego przyjętego przez Unię Europejską, regulującego zasady ochrony danych osobowych, który wszedł w życie 25 maja 2018 r. Akt ten ma na celu zapewnienie odpowiedniego poziomu ochrony danych osób fizycznych oraz ujednolicenie przepisów w zakresie przetwarzania danych w UE. Obowiązuje on każdego przedsiębiorcę świadczącego usługi na rzecz obywateli UE, nawet w sytuacji, gdy nie ma on siedziby na terenie UE.

Czy ClickMeeting ma obowiązek przestrzegać RODO?

Jako spółka podlegająca przepisom polskiego prawa ClickMeeting ma obowiązek wdrożyć przepisy RODO i ich przestrzegać, podobnie jak każda inna spółka przechowująca i przetwarzająca dane osobowe obywateli UE oraz świadcząca usługi lub oferująca produkty tym obywatelom, nawet jeśli siedziba tej spółki nie znajduje się na terenie UE.

Jakie działania podejmuje ClickMeeting, aby przestrzegać przepisów RODO?

W celu zapewnienia zgodności naszych działań z RODO przeprowadziliśmy audyt całej organizacji, wprowadziliśmy odpowiednie rozwiązania technologiczne w oferowanej przez nas usłudze, zmieniliśmy politykę wewnętrzną, a także przeanalizowaliśmy nasze umowy z procesorami danych i renegocjowaliśmy ich warunki. Regularnie przeprowadzamy szkolenia naszych pracowników i stale monitorujemy obowiązujące standardy w zakresie zapewniania bezpieczeństwa przetwarzania danych, dokonując w razie takiej potrzeby odpowiednich zmian w naszej organizacji.

Czy ClickMeeting przetwarza jakiekolwiek dane osobowe?

Tak, ClickMeeting bierze udział w przetwarzaniu danych osobowych, zarówno je zbierając jako administrator (dane osobowe klientów ClickMeeting), jak i je przetwarzając jako procesor (dane osobowe uczestników webinarów).

Czy ClickMeeting zbiera dane osobowe w poprawny sposób?

W ClickMeeting dbamy o Twoją prywatność i robimy wszystko, by chronić przetwarzane przez nas dane osobowe. Używamy stosownych technologicznych i fizycznych środków bezpieczeństwa, by chronić Twoje dane osobowe i upewnić się, że przetwarzanie danych osobowych przebiega zgodnie z prawem. Więcej informacji na temat przetwarzania Twoich danych osobowych znajdziesz w naszej Polityce Prywatności, dostępnej tutaj.

Czy ClickMeeting oferuje swój wzór umowy powierzenia danych?

Tak. ClickMeeting zachęca swoich klientów do używania wzoru umowy dotyczącej przetwarzania danych osobowych przygotowanego przez ClickMeeting, ponieważ jest on dostosowany do świadczonych przez nas usług i spełnia wymagane przez RODO standardy bezpieczeństwa. Wzór umowy znajduje się tutaj.

Czy ClickMeeting powierza innym podmiotom przetwarzanie danych osobowych powierzonych mu przez swoich klientów?

Tak, ponieważ jest to niezbędne do realizacji naszej usługi i na najwyższym poziomie. ClickMeeting jest firmą o globalnym zasięgu, umożliwiającą korzystanie z usługi w niemal każdym miejscu na świecie. Z tego właśnie powodu ClickMeeting korzysta z podmiotów, którym w dalszym zakresie powierza przetwarzanie danych osobowych otrzymanych od klientów, co oznacza, że występuje tzw. podpowierzenie przetwarzania danych osobowych.

Zwracamy uwagę, że pod powierzenie przetwarzania danych w wyżej wskazanym rozumieniu nie obejmuje usług pomocniczych, które ClickMeeting zleca innym podmiotom w celu wsparcia procesu świadczenia usługi ClickMeeting, takich jak na przykład usługi telekomunikacyjne, usługi wsparcie użytkownika i usługi komunikacji z użytkownikiem, usługi audytowe lub usługi usuwania nośników danych. Jednakże, również w odniesieniu do tego typu usług pomocniczych ClickMeeting zapewnia, by zawarte były stosowne umowy i podjęte odpowiednie środki w celu zapewnienia ochrony i bezpieczeństwa danych.

Szczegółową listę naszych podprocesorów znajdziesz tutaj.

Jakiego rodzaju pliki cookie są umieszczane na stronach webinarowych?

Pliki cookie to niezwykle ważne technologie, które zapewniają, że strony webinarowe takie, jak formularz rejestracji, poczekalnia oraz strona profilowa działają i są wyświetlane poprawnie. ClickMeeting umieszcza różnego rodzaju pliki cookie w zależności od rodzaju funkcji używanych przez Klienta. Szczegółowa i kompletna lista plików cookie oraz podobnych technologii, które mogą być wykorzystywane na stronach webinarowych oraz ich opis znajduje się tutaj.

Jak mogę zarządzać plikami cookie umieszczonymi na stronach webinarowych?

Ponieważ strony webinarowe (strona profilowa, formularz rejestracji, strona logowania, poczekalnia, strona z podziękowaniem) są pod Twoją kontrolą, rozumiemy i akceptujemy, że powinieneś mieć możliwość zarządzania plikami cookie, które są tam umieszczane. Może to mieć szczególne znaczenie dla Klientów z Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Wielkiej Brytanii, ponieważ korzystanie z poszczególnych plików cookie może wymagać dostarczenia pewnych informacji o ochronie prywatności i/lub uzyskania prawnie wiążących zgód od odwiedzających i uczestników.

Przygotowaliśmy instrukcję, w jaki sposób możesz zarządzać plikami cookie za pomocą narzędzi ClickMeeting. Możesz pobrać ją tutaj.

Bezpieczeństwo

Jak ClickMeeting pracuje z firewallami?

Dla optymalnego działania platformy, zalecamy konfigurację sygnału wychodzącego na portach TCP 1935, 443 oraz 80.

Jeżeli planujesz organizować swoje wydarzenia używając technologii audio-wideo WebRTC, upewnij się, że port TCP/UDP 443 jest otwarty.

Dla najbardziej optymalnego działania, upewnij się, że port UDP jest otwarty dla wszystkich adresów IP znajdujących się w tym dokumencie.

Jak zmienić hasło?

Aby zmienić hasło, zaloguj się do swego konta i najedź na swoje imię w prawym górnym rogu ekranu. Z rozwijanego menu wybierz Szczegóły konta, a następnie kliknij Zmień hasło. Link zostanie wysłany na Twój adres e-mail. Postępuj zgodnie z instrukcją aby zmienić hasło.

Prywatność i bezpieczeństwo - materiały