Czy mogę udostępnić uczestnikom film?

Tak, można zrobić to na dwa sposoby:

  1. Kliknij ikonę YouTube’a w Menu po lewej stronie pokoju webinarowego, by odtworzyć jakikolwiek film z witryny YouTube.
  2. Załaduj jeden film lub więcej w zakładce Prezentacja dostępnej w Menu. Aby odtworzyć załadowany film podczas wydarzenia, kliknij ikonę Prezentacji w menu i wybierz plik.