Jak wysłać wiadomość z podziękowaniem do uczestników spotkania?

Po zakończeniu wydarzenia ClickMeeting automatycznie przekierowuje uczestników do strony z podziękowaniem. Możesz ustawić w tym miejscu dowolną stronę. Po zakończeniu wydarzenia ClickMeeting wysyła także automatycznie wiadomości z podziękowaniem do każdego z uczestników. Treść tych wiadomości może zostać zmieniona w zakładce Automatyzacji podczas planowania lub edytowania wydarzenia. Ta funkcja jest dostępna tylko w planach Automated.