Czy mogę zmienić wysokość opłaty po rozpoczęciu rejestracji na wydarzenie?

Po zdeklarowaniu kwoty podczas tworzenia wydarzenia nie można już zmienić wysokości opłaty. To oznacza, że jeśli chcesz zmienić cenę wydarzenia, musisz je anulować i ponownie utworzyć, podając nową cenę.