Wholesale Buying (Masowa Sprzedaż)

Wholesale Buying (Masowa Sprzedaż) – dostosowane do potrzeb klienta rozwiązanie webinarowe. W jego skład wliczamy dodatki do konta, konfigurację oraz pojedyncze transakcje.