Prospekt

Prospekt – osoba lub organizacja, która stanowi idealny profil klienta dla Twojej marki, lecz nie jest jeszcze Twoim leadem. Prospekci nie wyrazili zainteresowania Twoim produktem lub serwisem, dlatego też możesz ich zdobyć dzięki webinarom.