Lista uczestników

Lista uczestników – lista, na której widnieją nazwiska wszystkich uczestników w pokoju webinarowym. Obok każdego uczestnika znajdują się dodatkowe opcje jak np. informacje dotyczące kontaktu z nimi czy też dane demograficzne.