Lead (Kontakt)

Lead (Kontakt) – popularne pojęcie w świecie sprzedaży i marketingu. Odnosi się do osoby lub organizacji z listy Twoich kontaktów, które możesz zamienić w przyszłych klientów. Leady określane są jako kontakty sprzedażowe zainteresowane Twoim produktem lub serwisem. W środowisku webinarowym lead to Twoja grupa docelowa.