Konsultacje z ekspertem

Konsultacje z ekspertem – badania oraz pogłębiona wiedza udostępniona użytkownikom w trakcie wydarzenia. Webinary są idealnym przykładem narzędzia służącego do współdzielenia się lub sprzedaży cennych spostrzeżeń np. z sektorów naukowych, finansów i biznesu oraz technologii.