GDPR (General Data Protection Regulation)

GDPR (General Data Protection Regulation) rozporządzenie w prawie UE dotyczące ochrony danych wszystkich osób w Unii Europejskiej (UE) i w Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG). Celem tego rozporządzenia jest zapewnienie kontroli nad danymi osobowymi obywateli i mieszkańców oraz uproszczenie otoczenia regulacyjnego dla międzynarodowego biznesu poprzez ujednolicenie rozporządzenia w UE.

ClickMeeting pomyślnie wdrożył reguły GDPR. Przeprowadziliśmy m.in. audyt całej organizacji, zmieniliśmy nasze wewnętrzne zasady, dokonaliśmy rewizji i renegocjowaliśmy umowy z naszymi procesorami danych oraz wprowadziliśmy liczne zmiany, aby były w pełni zgodne z wymaganiami GDPR.