Dodatkowe miejsca dla uczestników

Dodatkowe miejsca dla uczestników – dodatek umożliwiający jednorazowy zakup ponadprogramowych miejsc dla uczestników, gdy chcesz zorganizować wydarzenie dla większej ilości osób, niż przewiduje to Twój pakiet. Dodatkowe miejsca dla uczestników są dostępne w pokoju webinarowym, w którym zostały zakupione, przez 24 godziny.