Automatyczny start nagrywania

Automatyczny start nagrywania – może zostać włączony tylko dla pojedynczego wydarzenia lub dla wszystkich wydarzeń. Znajdziesz tę funkcję w zakładce Automatyzacji, a następnie w sekcji Automatyzacji wydarzeń podczas planowania wydarzenia. Na tym etapie możesz również zdecydować, jak powinno wyglądać nagranie. W ogólnych zaawansowanych ustawieniach konta możesz włączyć automatyczny start nagrywania dla wszystkich przyszłych wydarzeń, dzięki czemu rozpocznie się ono automatycznie, gdy któryś z prowadzących wystartuje wydarzenie.