Zarządzanie prawem do nadawania audio i wideo przez uczestnika

W trakcie spotkań uczestnicy domyślnie mają uprawnienia do nadawania audio i wideo. Organizator oraz prezenterzy nie mogą odebrać tych uprawnień. Maksymalna liczba aktywnych strumieni audio i wideo w trakcie spotkania wynosi 25.

W trakcie webinarów organizator lub prezenter może zezwolić uczestnikom na włączenie mikrofonu i/lub kamery. Jednocześnie można włączyć do 8 kamer oraz mikrofonów.

W trybie Edu uczestnicy domyślnie mają prawo do włączenia kamery, którego im nie można odebrać. Organizator lub prezenterzy mogą natomiast nadać prawo do włączenia mikrofonu wybranej osobie.

Aby zezwolić na włączenie mikrofonu, kliknij na imię uczestnika na Liście uczestników. Następnie użyj przełącznika Zezwól na włączenie mikrofonu i zmień ustawienie na ON. Jeżeli chcesz, aby uczestnik mógł włączyć kamerę, zmień ustawienie przełącznika Zezwól na włączenie kamery na ON.

Jeżeli któryś z tych przełączników jest ustawiony na ON i jest nieklikalny, to oznacza, że prawo do włączenia mikrofonu i/lub kamery zostało nadane domyślnie (np. prawo do włączenia kamery w trybie Edu). Po najechaniu kursorem na przełącznik zobaczysz powiadomienie Opcja niedostępna dla użytkownika.

Po zezwoleniu na włączenie mikrofonu organizator lub prezenter może wyłączyć uczestnikowi urządzenie, klikając w przycisk Wycisz mikrofon. Przycisk ten znajduje się pod przełącznikiem Zezwól na włączenie mikrofonu. Ta funkcja pomaga np. uniknąć echa – zdarza się, że uczestnik skończy mówić i zapomni o wyłączeniu mikrofonu. W analogiczny sposób można wyłączyć kamerę uczestnika – wystarczy kliknąć w przycisk Wyłącz kamerę pod przełącznikiem Zezwól na włączenie kamery. Zwróć uwagę, że wyłączając uczestnikom mikrofon i/lub kamerę, nie odbierasz im uprawnień do nadawania audio i/lub wideo. Jeżeli chcesz cofnąć uprawnienia, kliknij w imię uczestnika na liście i w Szczegółach uczestnika zmień ustawienie na OFF (przełącznik Zezwól na włączenie mikrofonu/Zezwól na włączenie kamery).

Możesz wyciszyć mikrofon uczestnika również z poziomu okna AV danej osoby, klikając w ikonkę mikrofonu. Dodatkowo ikonki Wycisz mikrofon oraz Wyłącz kamerę są dostępne bezpośrednio obok każdej osoby na liście uczestników.

Zwróć uwagę, że uczestnik zachowuje nadane przez organizatora lub prezentera uprawnienia do włączenia audio/wideo. Np. jeżeli uczestnik otrzyma prawo do włączenia mikrofonu w trybie Edu, po zmianie trybu na Webinar prawo to nie zostanie mu zabrane.