Skąd będę wiedzieć, że webinar jest nadawany na żywo na YouTube lub Facebooku?

Z lewej strony ekranu pojawi się powiadomienie o tym, że rozpoczęto transmisję. Na górnym pasku pokoju webinarowego zobaczysz też opcję strumienia live z migającą przez cały czas trwania webinaru kropką.