Przez jaki czas jest ważny klucz transmisji strumieniowej?

Klucz transmisji jest ważny 5 dni. Po upłynięciu tego okresu skopiuj i wklej nowy klucz, by nadal udostępniać webinary na YouTube i Facebooku.