Jaka jest specyfikacja ról użytkowników podczas wydarzenia?

Do pokoju wydarzenia dołączają użytkownicy, którzy otrzymują różne role podczas spotkania lub webinaru. Rola, która zostanie do nich przypisana, decyduje o tym, jakie prawa będą mieli w pokoju wydarzenia. Każda z ról ma swoje charakterystyczne cechy i warto o nich pamiętać, planując ich przypisanie wybranym osobom.

Najważniejszą osobą jest host, innymi słowy, organizator, a dokładniej mówiąc, właściciel konta. Jest to osoba, która ma dostęp do wszystkich funkcji, zakładek oraz opcji w panelu. Jedynie właściciel ma wgląd do Szczegółów płatności oraz może dokonywać opłat w ramach swojego konta. Oznacza to, że tylko właściciele mogą zakupić do nich dodatki lub zwiększyć plan abonamentu na wyższy.

Jeśli właściciel konta zdecyduje się dołączyć do wydarzenia (nawet jeśli nie ma zamiaru go przeprowadzić, ale tylko sprawdzić jego przebieg), otrzyma on rolę organizatora (hosta), co oznacza, że zawsze będzie dla niego dostępne miejsce w pokoju wydarzenia.

Może się zdarzyć, że konto będzie współdzielone przez kilka osób w firmie. W takim przypadku właściciel konta może zdecydować się na przypisanie maksymalnie trzech ról multi loginów do niektórych swoich pracowników. Multi loginy mają dostęp do głównego konta, ale nie mogą zobaczyć sekcji ze Szczegółami płatności lub Dodatkami w rozwijanym menu. Również dostęp do Szczegółów konta jest nieco ograniczony ze względu na ochronę danych osobowych właściciela. Wszystkie pozostałe funkcje, opcje oraz zakładki są widoczne i dostępne dla multi loginów.

Aby zalogować się do konta jako multi login, użytkownicy potrzebują własny adres e-mail oraz hasło. Jest ono ustawiane w momencie, gdy właściciel konta przypisuje tę rolę do wybranych osób w firmie, szkole lub instytucji. Gdy multi login chce zorganizować własne spotkanie lub webinar, otrzyma on prawa prezentera w pokoju wydarzenia, co oznacza, że będzie mógł rozpocząć oraz zakończyć swoją sesję i będzie miał dostęp do wszystkich dostępnych tam funkcji.

Pamiętaj jednak, że posiadanie multi loginów nie daje Ci prawa do organizowania kilku wydarzeń jednocześnie przez różne osoby. Domyślnie możesz przeprowadzić tylko jedno wydarzenie o tej samej porze. Jeśli chcesz organizować więcej konferencji w tym samym czasie, zakup dodatek Wydarzeń równoległych.

Prezenter to osoba, która nie ma dostępu do Twojego konta ani do żadnych funkcji lub szczegółów tam dostępnych. Jest to najczęściej osoba, która tylko otrzymuje dedykowany link do pokoju wydarzenia i jest to jedyne miejsce, gdzie może się „rozejrzeć”. Prezenterzy dołączają do wydarzenia z rolą prezentera, co oznacza, że zabierają również jedno miejsce dla niego przeznaczone.

Dzięki jednej z funkcji prezenter może teraz dołączyć do pokoju wydarzenia z wyprzedzeniem i ustawić jego wygląd. Wystarczy wybrać elementy, które powinny być widoczne, gdy ponownie dołączy do pokoju i zapisać zmiany. Funkcje, opcje oraz prawa dla prezentera w pokoju wydarzenia są takie same jak dla organizatora. Prezenter może samodzielnie rozpocząć, przeprowadzić oraz zakończyć wydarzenie.

Jako organizator możesz zarządzać prawami prezentera w pokoju wydarzenia. W zakładce Zarządzaj prezenterami w panelu konta możesz uniemożliwić rozpoczynanie oraz kończenie wydarzeń w ramach Twojego konta przez prezenterów.

Pamiętaj, że możesz z łatwością zarządzać rotacją miejsc dostępnych dla Twoich prezenterów. Dawaj i odbieraj prawa prezentera od wybranych użytkowników i pozwól przeprowadzić swoją część prezentacji wszystkich osobom.

Ostatnim, ale nie mniej ważnym członkiem publiczności są uczestnicy. Możesz zaprosić ich do wydarzenia w ten sam sposób jak prezenterów, ale mogą oni tylko oglądać i słuchać Twojej prezentacji. To, co widzą na ekranie, to dokładnie to samo, co prezenter (lub organizator) wyświetla na ekranie swojego komputera. W zależności od ustawień uczestnicy mogą włączyć lub wyłączyć swoje kamery i mikrofony, udostępnić swój ekran, pisać wiadomości w oknie czatu oraz komunikować się z Tobą za pomocą statusów.