Jak zmienić język interfejsu widoczny na nagraniach moich wydarzeń?

Podczas nagrywania wydarzenia, system rejestruje oficjalny język kraju, który wybrano w ustawieniach konta. Aby nagrać wydarzenie w języku różniącym się od ustawień domyślnych, należy zmienić kraj w zakładce Ustawień konta przed kliknięciem przycisku REC lub ustawić wydarzenie z funkcją automatycznego uruchamiania nagrywania.

Przykład: Twoim domyślnym krajem jest Hiszpania, ale chcesz, aby nagranie pokazywało niemiecki interfejs. Najpierw należy przejść do panelu konta i najechać kursorem na swoje nazwisko w prawym górnym rogu ekranu. Przejdź do zakładki Ustawień konta i zmień kraj z Hiszpanii na Niemcy. Następnie kliknij przycisk REC lub ustaw wydarzenie z opcją automatycznego uruchamiania nagrywania.

Uwaga: Zmiana kraju podczas nagrywania nie spowoduje zmiany języka na nagraniu. Należy zatrzymać nagrywanie, zmienić kraj i ponownie rozpocząć nagrywanie wydarzenia.