Jak mogę odtworzyć nagranie wydarzenia?

Przejdź do Przechowywanie → Nagrania i kliknij przycisk play obok nagrania, które chcesz odtworzyć.