Ilu uczestników mogę zgromadzić w moich podpokojach?

Liczba uczestników, którzy mogą dołączyć do jednego podpokoju, jest ograniczona do 25. Typ wydarzenia w podpokoju to spotkanie. Oznacza to, że nawet 25 osób może pracować nad projektem lub zadaniem w takim rodzaju pokoju.

Możesz stworzyć nawet 20 podpokoi z poziomu głównej sesji. Pamiętaj jednak, że liczba uczestników, którzy mogą dołączyć do podpokoi, nie mnoży się przez liczbę uczestników, którą wskazuje Twoja subskrypcja. Przykładowo, jeśli Twój plan to Automated 100, oznacza to, że łącznie możesz zgromadzić do 100 osób w głównym pokoju wydarzenia oraz w podpokojach.

Jeśli kolejna osoba będzie próbowała dołączyć do Twojego wydarzenia, zauważy na ekranie powiadomienie informujące o wszystkich zajętych miejscach. W takim przypadku możesz zwiększyć swój plan i pozwolić dodatkowym uczestnikom dołączyć do Twojej konferencji.

Zwróć uwagę, że podpokoje nie są kompatybilne z użytkownikami wdzwaniającymi się do pokoju wydarzenia i nie będą mogli oni do nich dołączyć. Jeśli zamierzasz pracować ze swoją publicznością w mniejszych grupach w ramach podpokoi, upewnij się, że bramka telefoniczna jest wyłączona. Możesz również poradzić uczestnikom, aby dołączyli do wydarzenia poprzez przeglądarkę desktopową, aplikację mobilną lub przeglądarkę mobilną, aby móc wziąć udział w sesji odbywającej się w podpokoju.

Podpokoje są dostępne w planach Live 50, Automated 50 oraz większych.