Gdzie są przechowywane nagrane przeze mnie wydarzenia?

Nagrane przez Ciebie wydarzenia przechowywane są w Przechowywanie → Nagrania.