Czym są typy wydarzeń i jak z nich korzystać?

Typy wydarzenia to gotowe ustawienia, dzięki którym zyskasz większą kontrolę nad wydarzeniem:

  1. Tryb prywatny – używany w sytuacji, gdy wydarzenie ma więcej niż jednego prowadzącego. Włączenie tego trybu pozwala prezenterom na rozmowy, których nie będą słyszeć uczestnicy. Uwaga: jeśli ustawisz tryb wydarzenia na tryb prywatny, dźwięk i obraz nie będą zarejestrowane na nagraniu.
  2. Webinar – tylko prowadzący ma(-ją) możliwość wypowiadania się. Publiczność może słuchać prezentacji, ale nie może zadawać pytań.
  3. Spotkanie – umożliwia publiczności rozmowę z prowadzącym oraz innymi uczestnikami. Wybranie tego trybu zmienia Twoje wydarzenie w spotkanie online. Aby włączyć ponownie tryb webinaru, wybierz Webinar z listy. Pamiętaj, że spotkanie jest możliwe tylko wtedy, jeśli liczba uczestników nie przekracza 25 osób. Jeśli zbyt wiele osób mówi w tym samym czasie lub powoduje problemy z dźwiękiem, możesz kliknąć przycisk Wycisz wszystkich na liście uczestników, aby wyłączyć wszystkie mikrofony.

Pamiętaj, że zmiana trybu audio spowoduje, że mikrofony pozostałych prezenterów (jeśli jest ich więcej niż jeden) zostaną wyłączone. Prezenterzy muszą ponownie włączyć swoje mikrofony.