Czym jest Tryb zadawania pytań i jak z niego korzystać?

Tryb pytań pozwala dodać wybrane wiadomości z czatu do listy, by można na nie później odpowiedzieć.  W dowolnym momencie możesz je opublikować w głównym oknie, by zwrócić uwagę uczestników na udzielane przez Ciebie odpowiedzi.

Wpisując pytania, uczestnicy mogą oznaczyć je ikoną znaku zapytania. Pytania te zostaną dodane do listy pytań widocznej w osobnej zakładce. Jeśli uczestnicy nie oznaczą swoich pytań, możesz zrobić to osobiście, wybierając z Menu Tryb pytań i klikając Oznacz jako pytanie przy odpowiedniej wypowiedzi na czacie. Gdy zechcesz zacząć odpowiadać na pytania, wybierz z Menu Tryb pytań i kliknij Pokaż listę pytań. Następnie wybierz konkretne pytanie z listy i kliknij Opublikuj. Wybrane pytanie pojawi się w głównym oknie, tak aby zauważyli je uczestnicy. Aby wyłączyć tryb pytań, kliknij Zamknij tryb pytań w lewym dolnym rogu ekranu.