Czym jest tryb Q&A i jak z niego korzystać?

Tryb Q&A pozwala dodać wybrane wiadomości z czatu do listy, aby odpowiedzieć na nie później. W dowolnym momencie możesz je opublikować w głównym oknie, by zwrócić uwagę uczestników na udzielane przez Ciebie odpowiedzi.

Wpisując pytania, uczestnicy mogą oznaczyć je ikoną znaku zapytania. Pytania te zostaną dodane do listy widocznej w osobnej zakładce. Jeśli uczestnicy nie oznaczą swoich pytań, możesz zrobić to osobiście, wybierając publiczny czat i klikając Oznacz jako pytanie przy odpowiedniej wypowiedzi. Gdy chcesz rozpocząć odpowiadać na pytania, wybierz z czatu Tryb Q&A, znajdź odpowiednie pytanie na liście i kliknij Opublikuj. Wybrane pytanie pojawi się w głównym oknie tak, aby zauważyli je uczestnicy.

Aby zakończyć sesję Q&A, kliknij czerwony przycisk X w menu po lewej stronie ekranu.