Czy uczestnicy mogą brać udział w moich wydarzeniach za pomocą telefonu?

Oczywiście! Potrzebne numery telefonów znajdują się zawsze w zaproszeniu na wydarzenie.

Podczas tworzenia wydarzenia możesz wybrać kraj, z którego wdzwaniać się będą Twoi uczestnicy. Jeśli nie wybierzesz żadnego kraju, każdemu z uczestników wskażemy rekomendowane numery telefonu.

Pamiętaj, że jeśli Twoi uczestnicy wdzwonią się do pokoju wydarzenia, nie będą słyszeć dźwięku z wyświetlanych filmów. W takim przypadku należy zachęcić ich do przyłączenia się do wydarzenia z urządzenia mobilnego lub desktopowego.