Czy uczestnicy mogą brać udział w moich wydarzeniach za pomocą telefonu?

Oczywiście! Potrzebne numery telefonów znajdują się zawsze w zaproszeniu na wydarzenie.

Podczas tworzenia wydarzenia możesz wybrać kraj, z którego wdzwaniać się będą Twoi uczestnicy. Jeśli nie wybierzesz żadnego kraju, każdemu z uczestników wskażemy rekomendowane numery telefonu.