Czy moi uczestnicy mogą ponownie dołączyć do podpokoi?

Może się zdarzyć, że uczestnicy nieświadomie opuszczą podpokój albo zostaną wyrzuceni z wydarzenia przez niestabilne lub słabe połączenie z Internetem. W takim przypadku mogą ponownie dołączyć do głównego pokoju, a następnie zostać przekierowani do wybranego podpokoju.

Gdy uczestnik wróci do głównego pokoju wydarzenia, zostanie on powiadomiony o konieczności odczekania chwili, zanim organizator lub prezenter ponownie przydzieli go do odpowiedniego podpokoju. Ten sam rodzaj powiadomienia zostanie wyświetlony na ekranie organizatora lub prezentera.

Pamiętaj, że uczestnicy nie mogą dołączyć do podpokoi samodzielnie i zawsze muszą zostać przydzieleni do odpowiedniej sesji przez organizatora lub prezentera. Podpokoje nie posiadają własnych adresów URL, więc niemożliwe jest bezpośrednie dołączenie do takiego rodzaju pokoju. Z tego powodu pomoc organizatora lub prezentera jest niezbędna, aby ponownie dołączyć do odpowiednich pokoi.