Czy mogę przekierować uczestników do strony internetowej po zakończonej rejestracji?

Tak, możesz automatycznie przekierować uczestników do strony z podziękowaniem lub dowolnej innej, podając jej adres w zakładce Rejestracja. Uczestnicy zostaną do niej przekierowani jak tylko ukończą rejestrację.