Czy mogę edytować nagranie wydarzenia?

Tak, przejdź do zakładki Przechowywanie, wybierz Nagrania, kliknij Działania obok nagrania i wybierz Edytuj.