Jakie działania podejmuje ClickMeeting, aby przestrzegać przepisów RODO?

W celu zapewnienia zgodności naszych działań z RODO przeprowadziliśmy audyt całej organizacji, wprowadziliśmy odpowiednie rozwiązania technologiczne w oferowanej przez nas usłudze, zmieniliśmy politykę wewnętrzną, a także przeanalizowaliśmy nasze umowy z procesorami danych i renegocjowaliśmy ich warunki. Regularnie przeprowadzamy szkolenia naszych pracowników i stale monitorujemy obowiązujące standardy w zakresie zapewniania bezpieczeństwa przetwarzania danych, dokonując w razie takiej potrzeby odpowiednich zmian w naszej organizacji.