Jak ClickMeeting pracuje z firewallami?

Dla optymalnego działania platformy, zalecamy konfigurację sygnału wychodzącego na portach TCP 1935, 443 oraz 80.

Jeżeli planujesz organizować swoje wydarzenia używając technologii audio-wideo WebRTC, upewnij się, że port TCP/UDP 443 jest otwarty.

Dla najbardziej optymalnego działania, upewnij się, że port UDP jest otwarty dla wszystkich adresów IP znajdujących się w tym dokumencie.