Czy ClickMeeting zawiera umowy dotyczące przetwarzania danych osobowych?

Tak. Ponieważ ClickMeeting jest procesorem danych osobowych uczestników webinarów, zawieramy umowy dotyczące przetwarzania danych osobowych z naszymi klientami. RODO nakazuje zawieranie takich umów oraz precyzuje standardowe klauzule, które muszą zostać w nich zawarte.