Co to jest RODO?

Skrót RODO odnosi się do aktu prawnego przyjętego przez Unię Europejską, regulującego zasady ochrony danych osobowych, który wszedł w życie 25 maja 2018 r. Akt ten ma na celu zapewnienie odpowiedniego poziomu ochrony danych osób fizycznych oraz ujednolicenie przepisów w zakresie przetwarzania danych w UE. Obowiązuje on każdego przedsiębiorcę świadczącego usługi na rzecz obywateli UE, nawet w sytuacji, gdy nie ma on siedziby na terenie UE.