Instrukcja ustawień audio i wideo

Ten dokument opisuje wymagane ustawienia obrazu oraz dźwięku, jak również najczęstsze problemy z AV oraz ich rozwiązania. Zalecamy odnieść się do informacji zawartych w dokumencie przed zgłoszeniem problemu do naszego Działu Obsługi Klienta.

Pobierz


Akademia ClickMeeting - materiały: