Akademia ClickMeeting

Wypróbuj naszego ChatBota! Korzystanie z bazy wiedzy nigdy nie było tak proste - zadawaj pytania, pogłębiaj tematy i inspiruj się podczas swobodnej rozmowie na temat wyników wyszukiwania.

NOWOŚĆ

Dopiero zaczynasz przygodę z ClickMeeting?
Nasze poradniki będą pomocne.

NOWOŚĆ

Dopiero zaczynasz przygodę z ClickMeeting?
Nasze poradniki będą pomocne.

article

Jak zarządzać podpokojami w ClickMeeting – Twój przewodnik

Czym są podpokoje i jak mogę z nich korzystać? Jak mogę stworzyć podpokoje? Jak mogę przypisać uczestników do różnych podpokoi? Jak wygląda szablon podpokoju? Jak moi uczestnicy mogą ponownie dołączyć do podpokoju? Jak mogę zakończyć sesje prowadzone w podpokojach? W jakich planach dostępne są podpokoje?

Czym są podpokoje i jak mogę z nich korzystać?

Podpokoje to dodatkowe pokoje, w których możesz prowadzić zajęcia, warsztaty lub innego rodzaju wydarzenia dla uczestników i pracować z nimi w niezależnych, mniejszych grupach. To idealna funkcja dla nauczycieli lub trenerów, którzy pracują nad konkretnymi zagadnieniami z zaledwie kilkoma osobami. W ten sposób możesz skupić się na najistotniejszych aspektach projektów, zadań lub pomysłów, a także sprawdzić wiedzę zdobytą przez publiczność za pomocą quizów lub egzaminów w osobnych pokojach.

Uzupełnij podpokoje o tryb Edu, aby uniknąć rozpraszania uwagi i uczynić współpracę swoich uczniów jeszcze bardziej skuteczną. Pamiętaj, że tryb Edu należy uruchomić osobno w każdym z wybranych podpokoi. Organizator lub prezenter musi najpierw do nich dołączyć. Po uruchomieniu trybu Edu prezenter będzie widział wszystkich uczestników. Z kolei uczestnicy zobaczą tylko prezentera, bez możliwości widzenia siebie nawzajem. Prezenter może poprosić wybranego uczestnika bądź kilku z nich o zabranie głosu przed wszystkimi obecnymi w pokoju.

Platforma ClickMeeting pozwala na stworzenie maksymalnie 20 podpokoi, a w każdym z nich możesz zgromadzić do 40 osób. Domyślnym typem wydarzenia w podpokoju jest spotkanie.

Pamiętaj, że liczba uczestników dołączających do podpokoju nie jest wielokrotnością ogólnej liczby uczestników Twojego planu abonamentowego. Przykładowo, jeśli Twój plan to Automated 100, oznacza to, że łącznie możesz zgromadzić do 100 osób w głównym pokoju wydarzenia oraz podpokojach.

Jak mogę stworzyć podpokoje?

Możesz podzielić swoją publiczność na mniejsze grupy na dwa sposoby. Dołącz do pokoju wydarzenia i przygotuj podpokoje samodzielnie lub poproś innego prezentera o ich stworzenie podczas Twojej części prezentacji.

Utworzenie podpokoi z wyprzedzeniem nie jest w tej chwili możliwe, dlatego zachęcamy do wyboru jednej z opcji opisanych w powyższym akapicie. Dobrą taktyką jest stworzenie podpokoi na kilka minut przed rozpoczęciem wydarzenia lub poproszenie innej osoby, aby zrobiła to w Twoim imieniu. Wybór należy do Ciebie. Pamiętaj jednak, że przypisanie uczestników do konkretnych podpokoi jest możliwe dopiero w momencie, gdy dołączą oni do głównego pokoju wydarzenia i będą widoczni na liście uczestników.

Dołącz do wydarzenia (zaplanowanego czasowo lub spontanicznej konferencji Meet now) i poczekaj, aż wszyscy uczestnicy zbiorą się w głównym pokoju. Przesuń kursor na lewą stronę ekranu i znajdź opcję Podpokoi w menu.

Kliknij ikonę plusa i zacznij dodawać podpokoje do głównego wydarzenia. W nowym oknie na ekranie możesz oszacować, na ile podpokoi chcesz podzielić swoich uczestników i jak długo praca w nich powinna trwać.

Pamiętaj, że liczba podpokoi jest ograniczona do 20, a w każdym z nich możesz zgromadzić maksymalnie 40 osób w ramach limitu określonego w zakupionej przez Ciebie subskrypcji.

Kolejne wyświetlone okno pozwoli Ci na nadanie odpowiednich tytułów, przydzielenie uczestników do różnych podpokoi oraz dołączenie do nich. W zależności od tego, w jaki sposób dołączysz do podpokoi (poprzez przeglądarkę desktopową, aplikację mobilną lub przeglądarkę mobilną), będziesz mieć do dyspozycji inny zestaw uprawnień.

Jeśli jako organizator zdecydujesz się rozpocząć sesję w podpokojach z poziomu przeglądarki desktopowej, otrzymasz możliwość przypisania, przeciągnięcia i upuszczenia oraz przeniesienia wybranych uczestników do podpokoi, oraz dołączenia do nich. Ta opcja to Twój naturalny sprzymierzeniec, jeśli chcesz w pełni kontrolować, zarządzać oraz organizować wydarzenia w formie podpokoi.

Aplikacja mobilna umożliwia organizatorom oraz prezenterom jedynie dołączenie do głównego wydarzenia, a następnie przeniesienie się do podpokoi. Tworzenie podpokoi lub przypisywanie do nich uczestników nie jest możliwe poprzez aplikację. W takim przypadku upewnij się, że podpokoje są tworzone za pomocą przeglądarki desktopowej, przykładowo, przez jednego z Twoich prezenterów.

Jeśli zdecydujesz się dołączyć do podpokoi za pomocą przeglądarki mobilnej, ograniczysz się tylko do możliwości dołączenia jako uczestnik do tego typu wydarzenia. Nie będziesz mieć możliwości tworzenia podpokoi ani przypisywania do nich osób. Również w tym przypadku warto poprosić innego prezentera o pomoc przy tworzeniu sesji w podpokojach oraz przypisywaniu do nich uczestników w Twoim imieniu za pomocą przeglądarki desktopowej.

Jak mogę przypisać uczestników do różnych podpokoi?

Najszybszym i najłatwiejszym sposobem na przypisanie uczestników do podpokoju jest masowe zaznaczenie ich imion na liście, a następnie wybranie pokoi, do których powinni zostać przekierowani. Gdy klikniesz przycisk Otwórz wszystkie podpokoje, Twoi uczestnicy zostaną przeniesieni w zaledwie kilka sekund do wybranego podpokoju.

Alternatywnie możesz ręcznie zaznaczyć konkretnych uczestników, a następnie przenieść ich do podpokoju. To świetna opcja dla osób, które chcą mieć wpływ na to, kto dokładnie pracuje z kim w mniejszej grupie. W ten sposób również efektywniej zarządzasz liczbą uczestników, pamiętając, że w jednym podpokoju możesz zgromadzić maksymalnie 40 osób.

Kolejny sposób na przypisanie uczestników do wybranego podpokoju to opcja przeciągania oraz upuszczania ich w odpowiednim miejscu. Wystarczy, że klikniesz imię uczestnika, przytrzymasz i przeciągniesz go do podpokoju, w którym powinien kontynuować swoją pracę. Pamiętaj, że możesz przeciągać nawet kilka osób jednocześnie do wybranego podpokoju.

Jeśli nie chcesz podejmować żadnych działań i nie przeszkadza Ci praca Twoich uczestników w przypadkowych grupach, kliknij przycisk Przypisz losowo. Nasz system przypisze losowo uczestników do stworzonych przez Ciebie podpokoi, gdzie będą mogli skupić się na bardziej szczegółowych zadaniach.

Jeśli jest to koniecznie, możesz również wyświetlić krótką wiadomość we wszystkich podpokojach, aby poinformować o swoich planach, celach lub pomysłach związanymi z pracą w mniejszych grupach.

Jak wygląda szablon podpokoju?

Gdy przypiszesz uczestników do osobnych pokoi, na ich ekranie wyświetli się powiadomienie, informujące o tym, że są oni przenoszeni do podpokoju. Zobaczą również zegar odliczający czas, a po kilku sekundach będą mogli rozpocząć pracę w mniejszych grupach.

Szablon podpokoju jest dokładnie taki sam zarówno dla uczestników, jak i dla prowadzących, którzy pamiętają go z głównego pokoju wydarzenia. Jedyną różnicą jest dodatkowy przycisk Wróć do głównego pokoju, który mogą kliknąć, aby opuścić podpokój.

Gdy organizator i prezenterzy dołączą do podpokoju, znajdą oni tam dokładnie te same funkcje, które są dostępne w głównym pokoju wydarzenia. Mogą wyświetlić prezentację, udostępnić ekran, przeprowadzić ankiety i wiele więcej.

Pamiętaj jednak, że udostępnianie ekranu w kilku podpokojach jednocześnie nie jest możliwe. W takim przypadku dołącz po kolei do wybranych podpokoi i udostępnij ekran zebranym tam grupom. Alternatywnie zakończ sesje we wszystkich aktywnych podpokojach i udostępnij swój ekran w głównym pokoju wydarzenia dla wszystkich uczestników jednocześnie.

Jak moi uczestnicy mogą ponownie dołączyć do podpokoju?

Może się zdarzyć, że któryś z Twoich uczestników niezamierzenie opuści podpokój, zamknie okno przeglądarki lub straci połączenie z Internetem. Jeśli się to zdarzy, wystarczy, że uczestnik ponownie kliknie Adres URL wydarzenia, który otrzymał, przykładowo, w zaproszeniu i ponownie dołączy do pokoju.

W takiej sytuacji uczestnicy dołączą do pokoju wydarzenia, a na ekranie pojawi się komunikat z prośbą o odczekanie chwili, zanim zostaną ponownie przydzieleni do wybranych podpokoi. Organizator lub prezenter również otrzyma podobny komunikat informujący o uczestnikach, którzy czekają na przydzielenie do odpowiedniej sesji.

Gdy przypiszesz uczestników z powrotem do sesji w podpokoju, będą mogli oni kontynuować pracę w przeznaczonym do tego zespole lub w grupie.

Pamiętaj, że podpokoje nie posiadają własnych adresów URL i z tego powodu pomoc organizatora lub prezentera jest niezbędna, aby ponownie przypisać uczestników do odpowiednich pokoi.

Zwróć uwagę, że uczestnicy, którzy wdzwonią się do głównego wydarzenia za pomocą telefonu nie będą mogli dołączyć do podpokoi. W takim przypadku należy doradzić uczestnikom telefonicznym dołączenie do wydarzenia za pomocą przeglądarki desktopowej, aplikacji mobilnej lub przeglądarki mobilnej, aby móc wziąć udział w sesji w podpokoju.

Jak mogę zakończyć sesje prowadzone w podpokojach?

Aby zakończyć sesje prowadzone w podpokojach, wróć do głównego pokoju wydarzenia poprzez kliknięcie przycisku dostępnego w górnym pasku – Wróć do głównego pokoju.

W głównym pokoju przejdź do paska menu po lewej stronie i znajdź Podpokoje. Kliknij czerwony znak X obok podpokoju, który chcesz zamknąć.

Alternatywnie możesz również kliknąć przycisk Zarządzaj obok Podpokoi w menu po lewej stronie głównego pokoju wydarzenia, a następnie kliknąć przycisk Zamknij wszystkie podpokoje. W ten sposób zamkniesz jednocześnie wszystkie podpokoje.

Twoi uczestnicy zostaną automatycznie przekierowani do głównego pokoju wydarzenia. Na tym etapie możesz omówić ich postępy, odpowiedzieć na ostatnie pytania lub po prostu pożegnać się z wszystkimi uczestnikami jednocześnie.

Pamiętaj, że możesz oszacować czas trwania sesji w podpokojach, zanim dodasz uczestników do konkretnych pokoi. Gdy czas zbliży się ku końcowi, otrzymasz automatyczne powiadomienie, aby zdecydować, czy chcesz przypisać dodatkowy czas do podpokoi. Jeśli zdecydujesz się tego nie robić, Twoi uczestnicy zostaną automatycznie przeniesieni z powrotem do głównego pokoju.

W jakich planach dostępne są podpokoje?

Podpokoje są dostępne w planach Live 50, Automated 50 oraz większych. Pamiętaj, że podpokoje nie mnożą ogólnej liczby uczestników, którzy mogą jednocześnie dołączyć do Twojego wydarzenia.

Aby przetestować tę funkcję za darmo, stwórz konto testowe, gdzie możesz zarządzać dwoma podpokojami (a w każdym z nich pomieścić maksymalnie 5 osób).