Czy ClickMeeting powierza innym podmiotom przetwarzanie danych osobowych powierzonych mu przez swoich klientów?

Tak, ponieważ jest to niezbędne do realizacji naszej usługi i na najwyższym poziomie. ClickMeeting jest firmą o globalnym zasięgu, umożliwiającą korzystanie z usługi w niemal każdym miejscu na świecie. Z tego właśnie powodu ClickMeeting korzysta z podmiotów, którym w dalszym zakresie powierza przetwarzanie danych osobowych otrzymanych od klientów, co oznacza, że występuje tzw. podpowierzenie przetwarzania danych osobowych.

Zwracamy uwagę, że pod powierzenie przetwarzania danych w wyżej wskazanym rozumieniu nie obejmuje usług pomocniczych, które ClickMeeting zleca innym podmiotom w celu wsparcia procesu świadczenia usługi ClickMeeting, takich jak na przykład usługi telekomunikacyjne, usługi wsparcie użytkownika i usługi komunikacji z użytkownikiem, usługi audytowe lub usługi usuwania nośników danych. Jednakże, również w odniesieniu do tego typu usług pomocniczych ClickMeeting zapewnia, by zawarte były stosowne umowy i podjęte odpowiednie środki w celu zapewnienia ochrony i bezpieczeństwa danych.

Szczegółową listę naszych podprocesorów znajdziesz tutaj.