Czy ClickMeeting oferuje swój wzór umowy powierzenia danych?

Tak. ClickMeeting zachęca swoich klientów do używania wzoru umowy dotyczącej przetwarzania danych osobowych przygotowanego przez ClickMeeting, ponieważ jest on dostosowany do świadczonych przez nas usług i spełnia wymagane przez RODO standardy bezpieczeństwa. Wzór umowy znajduje się tutaj.