Spotkanie online

Spotkanie online – internetowa sesja łącząca ze sobą ludzi w formie konferencji. Ten popularny sposób komunikacji biznesowej jest również dostępny w formie webinaru. Spotkania zespołu, prezentacja oraz burza mózgów mogą odbyć się dla nawet 25 użytkowników.