Jak mogę zarządzać Osią Czasu Automatycznego Webinaru?

Oś Czasu Automatycznego Webinaru jest podzielona na dwie poziomie sekcje. Dzięki niej możesz z łatwością zarządzać:

  • kolejnością komponentów oraz
  • czasem, w którym powinny być wyświetlane w trakcie webinaru.

Przesłane pliki będą widoczne jako kolorowe przyciski na Osi Czasu. Dzięki nim możliwe jest:

  • przeciąganie i upuszczanie ich w dowolnym miejscu na Twojej Osi Czasu oraz
  • decydowanie o długości ich wyświetlania poprzez przytrzymanie krawędzi i przesuwanie w prawo lub w lewo, co odpowiada krótszemu i dłuższemu czasu ich wyświetlania.

Po dodaniu każdego komponentu na ekranie pojawi się również okienko, gdzie możesz ręcznie wpisać czas, w którym elementy powinny być widoczne. Jeśli zdecydujesz się, aby nie pokazywać niektórych sekcji, możesz z łatwością je usunąć.

Pamiętaj, że przyciskiem Call-To-Action możesz dowolnie zarządzać i wyświetlać go przed, w trakcie lub po wyświetleniu innych elementów.

Upewnij się, że wszelkie zmiany po zakończeniu konfigurowania Twojego Automatycznego Webinaru zostały zapisane. Kliknij tutaj, aby zobaczyć nasz video-tutorial.

Zalecamy, aby dodawane materiały wideo miały na końcu kilka sekund pauzy. Będzie to stanowiło bufor dla uczestników, którzy mają słabsze połączenie z Internetem i film ładuje się dłużej po ich stronie.

Dodatkowo, takie działanie pozwoli Ci zdążyć przejąć kontrolę nad wydarzeniem, jeśli, przykładowo, chciałbyś przeprowadzić sesję Q&A po webinarze automatycznym.