Ile poziomów subkont mogę stworzyć?

Subkonta można tworzyć tylko na jednym poziomie. Oznacza to, że subkonto nie może mieć swojego subkonta.