Czy mogę dostosowywać do swoich potrzeb wiadomości, które rozsyłam z ClickMeeting?

Tak. Przejdź do ustawień wyglądu w prawym górnym rogu ekranu i wybierz Email.